Kecskemét megyei jogú város www.ekecskemet.hu portálján 2018. január 1. napjától beküldhető elektronikus űrlapok benyújtásának folyamata


 Tisztelt Ügyfelünk!


A megújult ekecskemet portálon keresztül ezentúl egyszerűen intézheti hivatalos ügyeit elektronikusan akár természetes személyként, akár nem természetes személy nevében jár el. A ekecskemet portál „e-Ügyintézés” => „Elektronikusan indítható ügyek” menüpontjában megtalálja az összes elektronikus űrlapot, amely Önkormányzatunknál jelen pillanatban használható és elektronikusan beküldhető. (Azon ügyekben, melyekben nem érhető el portálunkon elektronikusan benyújtható űrlap, kérjük, hogy az e-Papír szolgáltatást szíveskedjenek igénybe venni.)

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 23. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bek. 6. pontja szerint meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az E-ügyintézési törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bek. 6. pontja szerint „gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.”

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Az elektronikus ügyindítás feltételeként Önnek rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (a regisztrációról bővebb információ a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio címen érhető el).

 

Elektronikusan beadható űrlap benyújtásának menete az ekecskemet.hu portálon:

Az ügyfélkapus felhasználónév és jelszó birtokában a www.ekecskemet.hu portálon a jobb felső sarokban található „Ügyfélkapus bejelentkezés” menüpontra kattintva jelentkezzen be az e-ügyintézési portálra.

Amennyiben Ön még nem regisztrálta magát a www.ekecskemet.hu oldalon, kap egy figyelmeztetést erre vonatkozóan az ügyfélkapus bejelentkezést követően a regisztráció elvégzése érdekében. Az egyszeri regisztráció keretében az ügyfélkapus adatait (természetes személyazonosító adatok), levelezési címét és adóazonosító jelét szükséges megadni, melyek alapján nyilvántartásba vesszük rendszerünkben.

Ezt követően sor kerülhet a tényleges űrlap kitöltésre a www.ekecskemet.hu portál „e-Ügyintézés” => „Elektronikusan indítható ügyek” menüpont alatt található megfelelő űrlap kiválasztásával.

A kiválasztott űrlap kitöltése közben és a kitöltés után is lehetősége van az adott űrlap ellenőrzését elvégezni az űrlap tetején és alján található „Ellenőrzés” nyomógomb segítségével. A hibátlan kitöltés befejeztével az űrlap a „Küldés” gomb megnyomásával küldhető be Önkormányzatunk/Polgármesteri Hivatalunk részére.

A www.ekecskemet.hu portál felületén lehetősége van az „Ügyek” menüpont alatt megtekinteni a beadott ügyeit és azok aktuális állapotát az „Indított ügyeim listája” menüpontban, a papír alapon Önkormányzatunkhoz benyújtott meghatalmazásait a „Cégképviselet” menüpontban, illetve az adóegyenlegét az „Adóegyenleg” menüpontban.

Tájékoztatjuk, hogy az „Indított ügyeim listája” menüpontban a beadott ügy, illetve annak érkeztető azonosítója és iktatószáma az ügyintézői manuális iktatást követően jelenik csak meg.

 

Illetékfizetési kötelezettség esetén követendő eljárás:

Az E-ügyintézési tv. 24.§ (1) bekezdése alapján természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Az E-ügyintézési tv. 24.§ (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Abban az esetben, ha az elektronikusan indított ügy illetékköteles, az űrlap beadását követően Önnek gondoskodnia kell a megfelelő összegű eljárási illeték megfizetése felől. A fizetendő illeték pontos összegét (és a kedvezményezett nevét, bankszámlaszámát) megtalálja az adott űrlap alján.

Az eljárási illeték Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11732002-15337544 számú fizetési számlájára vagy Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11732002-15724540 számú fizetési számlájára fizethető meg.

Kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában, minden esetben szíveskedjen feltüntetni az adott ügy érkeztető azonosítóját vagy iktatószámát, mely az ügyintézői manuális iktatást követően a www.ekecskemet.hu portál „Ügyek” => „Indított ügyeim listája” menüpont alatt található meg. Amennyiben a beadott ügyet nem találja az indított ügyei között, szíveskedjen az ügyfél(ek) nevét és az ügy típusát (pl.: szálláshely üzemeltetés), továbbá ingatlant érintő ügyek esetén az ingatlan helyét és helyrajzi számát is feltüntetni feltüntetni. Ezen adatok megjelölése nélkül sajnos nem tudjuk összepárosítani az adott ügyet az átutalt összeggel.

 

Adó ügyek intézése:

  1. január 1-jétől adóügyek tekintetében is valamennyi kérelemre induló adóhatósági eljárás és önadózással teljesítendő adókötelezettség esetében lehetőség nyílik az elektronikus ügyintézésre, továbbá szolgáltatásunkkal folyószámla adataikat is nyomon követhetik. Adózóinknak az elektronikus ügyintézéshez Ügyfélkapuval kell rendelkezniük. A rendszer használata továbbra is regisztrációhoz kötött, melyet az önkormányzati portálon, az első bejelentkezéskor tudnak elvégezni.

Amennyiben az adózó helyett annak képviselője teljesíti az adókötelezettséget, úgy meghatalmazást a rendelkezési nyilvántartásban (https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/) adhat, vagy az első elektronikus ügyintézés időpontja előtt legalább 8 munkanappal az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon jelentheti be az önkormányzati adóhatósághoz képviseleti jogosultságát. Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét arra, hogy az elektronikus ügyintézési funkció aktiválása papír alapú meghatalmazás esetén nem automatikus; az aktiválást ügyintézőink végzik el 3 munkanapon belül.