NYILATKOZAT

Alulírott

(név)
(születési név)
(anyja neve)
(Születési hely, idő)
(lakcím)

alatti lakos kijelentem, hogy a települési polgári védelmi szervezet

egységének tagja kívánok lenni.

1.)

napig vállalom

2.)

kívánom teljesíteni.

Egyéb válastása esetén annak megnevezése:

A felsoroltaktól eltérő beosztást kell rögzíteni.

3.)

ha van. ez/ek:

A feltételeket röviden, egyértelműen kell meghatározni.

4.)

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott jogaimat és kötelességeimet ismerem és elfogadom.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező