KÉRELEM

Alulírott kérelmező

Neve:
Születési neve:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Kérelmező lakcíme:
Adóazonosító jele:
Igazolható havi összjövedelme:
Havi rendszeres gyógyszerköltsége:
Ft

Együtt élő eltartott gyermekei

Név:
Születési hely:

Kérelmezem, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 38. § (2) bekezdésében foglaltak alapján részemre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 90 %-os díjkedvezményét biztosítani szíveskedjenek.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy körülményeim az alábbi feltételeknek megfelelnek:

a) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül neveli és

b) egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 170 %-át nem haladja meg.

Tudomásul veszem, hogy a 90 %-os közszolgáltatási díjtámogatás jogszerűségének ellenőrzése alkalmával személyazonosságom, jövedelmi viszonyaim, gyermekekre vonatkozó adatok és a fent említett ingatlan/önálló lakrész használatára vonatkozó jogosultság igazolása, illetve a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének igazolása szükséges.

Tudomásul veszem, hogy a körülményeimben bekövetkezett változást 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál.

Mellékletek

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező