Kérelem

Kérelmező

Neve:
Születési név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Adóazonosító jel:
Igazolható havi összjövedelme:
Ft
Havi rendszeres gyógyszerköltsége:
Ft

Együtt élő házastársa

Neve:
Születési név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Adóazonosító jel:
Igazolható havi összjövedelme:
Ft
Havi rendszeres gyógyszerköltsége:
Ft

Kérelmezem, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdésében foglaltak alapján részemre a hulladék-gazdálkodási közszolgáltatási díj 100 %-os díjkedvezményét biztosítani szíveskedjenek.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy körülményeim az alábbi feltételeknek megfelelnek:

a) az ingatlant, vagy önálló lakást egyedül, vagy házastársammal egy háztartásban használom és életkorom, vagy kettőnk átlagéletkora a 70. évet meghaladja és

b) egy főre jutó nettó jövedelmem(-ünk) a mindenkori nyugdíjminimum 170 %-át nem haladja meg.

Tudomásul veszem, hogy a közszolgáltatási díj megfizetése alóli mentesség jogszerűségének ellenőrzése alkalmával személyazonosságom és a fent említett ingatlan/önálló lakrész használatára vonatkozó jogosultság igazolása szükséges.

Tudomásul veszem, hogy a körülményeimben bekövetkezett változást 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál.

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: (HIVATAL TÖLTI KI!)
Ft/hó

Tájékoztató

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 1. § 2. pontja alapján:

Nettó jövedelem: a kifizető helyek által kiadott, a kérelem benyújtásának időpontjánál három hónapnál nem régebbi igazolás szerinti jövedelem összegének 1,2-vel elosztott, és a háziorvos vagy a gyógyszerész által három hónapnál nem régebben kiadott igazolással hivatalosan igazolt, rendszeresen szükséges gyógyszerek, gyógyellátások ellátottat készpénzben terhelő költségeivel csökkentett összege.

Kérelemhez csatolandó igazolások:

Mind a kérelmező, mind az együtt élő házastársa részére kiállított igazolás a havi rendszeres gyógyszerköltségről háziorvosi vagy gyógyszerész aláírással, pecséttel.

Egyedi bekötés esetén a vevőkódot igazoló – szolgáltató Városgazdasági Nonprofit Kft. által ingatlanhasználónak küldött – számla (nem csekk)

Jövedelemigazolás vagy nyugdíjszelvény, vagy pénzintézeti igazolás,

Nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjösszesítő

A BECSATOLT IGAZOLÁSOK LEGFELJEBB HÁROM HÓNAPPAL LEHETNEK KORÁBBIAK A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK DÁTUMÁNÁL!

Feltöltés

A csatolt dokumentum (jpg, png, gif, doc, pdf, xls, txt, rtf) max. mérete 5 MB lehet.

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező