KÉRELEM

Adatok:

1.

A kérelmező neve (megnevezése)
A kérelmező címe (székhelye):

2.

A kérelmező, vagy képviselője elektronikus levélcíme:
A kérelmező, vagy képviselője fax száma:
A kérelmező, vagy képviselője telefonos elérhetősége:

3. A telekalakítással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma

Település:
Utcanév/térségnév:
Házszám:
Hrsz:

4. A kérelmezett telekalakítás fajtája*

5. A kérelem tárgya és annak rövid, pontos leírása:

6. Mellékletek:

Kérelem:

Alulírott
kérelmező(k) a 3. pontban megjelölt

ingatlan(ok) 4.-6. pontokban közölteknek megfelelően tervezett telekalakításában előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásának kérelmét terjesztjük elő.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező