Elektronikus ügyintézés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) – amely 2005. november 1-jén lépett hatályba - az alapelvek között rögzíti, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában, jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton is gyakorolhatók.

A közigazgatás korszerűsítését szolgáló aktuális e-kormányzati feladatokról szóló 1044/2005. (V. 11. ) Kormányhatározat (a továbbiakban: Korm. hat.) 1. a) pontja értelmében a Kormány elfogadta az EU által az egyes elektronikus szolgáltatások színvonalának értékelésére kidolgozott négyfokú skálát. Ezek a következők:

    elektronikus szolgáltatási szint: információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a szükséges dokumentumokról
    elektronikus szolgáltatási szint: az ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letölthetők és azok ellenőrzött vagy ellenőrzés nélkül elektronikusan kitölthetők, azonban a dokumentum benyújtása hagyományos módon történik

    elektronikus szolgáltatási szint: az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés vagy egyéb intézkedés közlése, valamint a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik
    elektronikus szolgáltatási szint: teljes on-line tranzakciót (ügyintézési folyamatot) biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó hatósági intézkedéseket és döntéseket is elektronikus úton közli a hatóság, illetve a kapcsolódó illeték- és díjfizetés is elektronikusan intézhető.

Tekintettel arra, hogy az elektronikus ügyintézés technikai feltételei nem voltak adottak, a Közgyűlés a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus szolgáltatásról és ügyintézésről szóló 45/2005. (X. 24.) rendeletében az elektronikus ügyintézést kizárta. A Korm. hat. 1. a) pontjában foglaltakra figyelemmel meghatározta azonban az elektronikus szolgáltatás 1. és 2. szintjén intézhető ügyeket. Amint a fent kifejtettekből látható, az 1. és 2. elektronikus szolgáltatási szint kizárólag az ügyfelek elektronikus tájékoztatását biztosítja, ténylegesen elektronikus ügyintézés nincs.

Az Okmányirodában már régóta lehetőség van egyes ügyek elektronikus indítására a www.magyarorszag.hu weboldalon keresztül (3. elektronikus szolgáltatási szint). Ügyfélkapun benyújtható:

    adatszolgáltatás letiltása a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból
    a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban fennálló adatszolgáltatási tilalom visszavonása
    állandó lakóhely megváltozásának bejelentése
    tartózkodási hely létesítése
    tartózkodási hely megváltozásának bejelentése

    tartózkodási hely megszüntetése
    tartózkodási hely megújítása
    ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése

    ideiglenes külföldön tartózkodásból való visszatérés bejelentése
    lakcímigazolvány cseréje személyes adatok megváltozása miatt
    lakcímigazolvány cseréje téves bejegyzés vagy gyártási hiba miatt
    lakcímigazolvány cseréje megrongálódás miatt
    lakcímigazolvány cseréje lakóhely címváltozása miatt
    lakcímigazolvány cseréje tartózkodási hely címváltozása miatt
    lakcímigazolvány pótlása elvesztés, megsemmisülés esetén
    parkolási igazolvány igénylése
    parkolási igazolvány cseréje
    parkolási igazolvány pótlása
    járműkísérőlap rendelése
    új jármű forgalomba helyezése
    külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése (tulajdonosváltozás nélkül)
    forgalomból kivont gépjármű forgalomba helyezése (tulajdonosváltozás nélkül)
    forgalomból kivont gépjármű forgalomba helyezése iránti kérelem (tulajdonosváltozással)

    jármű forgalomból való kivonása iránti kérelem
    jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás)
    egyéb tulajdonjoggal kapcsolatos járműigazgatási ügyek

    forgalmi engedély okmánnyal kapcsolatos ügyek

    törzskönyv okmány cseréje, pótlása
    tulajdonos/üzembentartó adatainak változása
    gépjármű műszaki adatainak változása
    nemzetközi vezetői engedély igénylése
    vezetői engedély pótlása.
    hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozói igazolványról

    egyéni vállalkozói igazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén
    egyéni vállalkozói igazolvány cseréje adatváltozás miatt
    egyéni vállalkozói igazolvány cseréje megrongálódás miatt.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2007. november 29-én megtartott ülésén rendeletet fogadott el, amely alapján 2007. december 15-étől 27 ügyben lehetséges elektronikus ügyintézés. Az elektronikusan intézhető ügyek listájához és a letölthető űrlapokhoz kattintson az Elektronikusan indítható ügyek menüpontra. Az ügyindításhoz kérem használja az Elektronikus ügyintézés menüpontot vagy szíveskedjen a www.ekecskemet.hu honlapot felkeresni.