Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati rendeletek előkészítése során a lehető legteljesebb társadalmi véleményalkotás lehetőségét szem előtt tartva jogot biztosít arra, hogy a Közgyűlés által alkotott önkormányzati rendeletek tervezeteit az állampolgárok és más szervezetek véleményezhessék.

A jogszabály előkészítője gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen. A honlapon megadott regisztrációt igénylő fórumfelületen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról.

A jogszabály előkészítéséért felelős a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított 1 évig kezeli. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint a fenti adatkezelések tekintetében megadottnak tekintjük.

RENDELET - TERVEZETEK MEGTEKINTÉSE