Elektronikus ügyintézés

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Felhívjuk figyelmét, hogy

  • gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
  • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala számos ügytípusban az ekecskemet.hu e-ügyintézési portálon közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetekben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára. Azokban az ügyekben, melyekben nem lehetséges elektronikus űrlapon ügyet intézni, az ügyfelek e-Papír szolgáltatást kötelesek igénybe venni.

Az elektronikus űrlap szolgáltatás Ügyfélkapun keresztül vehető igénybe. Az elektronikus űrlapok elérhetősége: http://www.ekecskemet.hu portál „e-Ügyintézés” => „Elektronikusan indítható ügyek” menüpont.

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Javasoljuk, hogy az e-Papír szolgáltatás igénybevétele során, amennyiben azok rendelkezésre állnak, használják az e-ügyintézési portálunkon megjelenő és letölthető nyomtatványokat (elérhetőség: http://www.ekecskemet.hu „e-Ügyintézés” => „Letölthető dokumentumok” menüpont). A kitöltött nyomtatvány az e-Papír felületén csatolt dokumentumként feltölthető és beküldhető Önkormányzatunk részére. Ügyintézés előtt, kérjük, minden esetben ellenőrizzék, hogy az érintett ügytípusra vonatkozóan letölthető formanyomtatvány rendelkezésre áll-e.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. 68. § alapján, amennyiben az ügytípus elektronikus űrlappal támogatott, úgy joghatályosan e-Papír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni!

Az elektronikus eljárás kezdeményezését követően az eljárási illeték Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11732002-15337544 számú fizetési számlájára vagy Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11732002-15724540 számú fizetési számlájára fizethető meg.

Kérjük, befizetéskor ügyeljenek arra, hogy az átutalás közlemény rovatában – amennyiben ismert – az érkeztető azonosító vagy az iktatószám szerepeljen. Ezek hiányában szíveskedjenek az ügyfél(ek) nevét és az ügy típusát (pl.: szálláshely üzemeltetés), továbbá ingatlant érintő ügyek esetén az ingatlan helyét és helyrajzi számát is feltüntetni.

Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat: http://www.ekecskemet.hu/utmutato-az-elektronikus-ugyintezes-hasznalatahoz

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az eugyintezes@kecskemet.hu email címen.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az elektronikus ügyintézéshez megadott adataik az „Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kerülnek kezelésre.