Adó Osztály, Igazgatási Osztály és Szociálpolitikai Osztály letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai

 

Adó Osztály letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai:

Adóügyek tekintetében az E-Önkormányzat Portálon (OHP) van mód az elektronikus ügyintézésre. 

Az OHP portál használatára és az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető itt: tájékoztató.

_

Megnevezés Ügytípus leírás Nyomtatvány Elektonikus ügyintézés
Adó- és értékbizonyítvány Link --- Portál
Adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása Link --- Portál
Építményadó Link --- Portál
Fizetési kedvezmény Link --- Portál
Helyi iparűzési adó Link --- Portál
Helyi jövedéki adó Link --- Portál
Talajterhelési díj Link --- Portál
Termőföld bérbeadás Link --- Portál
Idegenforgalmi adó Link --- Portál
Adóigazolás Link --- Portál
Munkabér/nyugdíj letiltása Link --- Portál
Túlfizetés rendezés és átvezetés Link Letöltés Portál

_

Igazgatási Osztály letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai:

 

Az ügytípus megnevezése Nyomtatvány Ügytípus leírás
Általános Igazgatási Csoport
ÁLLANDÓ MÉHÉSZET ÉVENTE TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSE letöltés letöltés
Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás bejelentése (átadás-átvétele) letöltés
Bejelentés  szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, adatrmódosításáról
  Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése letöltés letöltés
  Szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszüntetés bejelentése letöltés
  Szálláshely-szolgáltatási tevékenység változás bejelentés letöltés
Bejelentés a TelepengedélyTelepbejelentés adataiban történt változásról letöltés
Bejelentés gazdálkodó szervezet esetében végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenység nyilvántartási adatok módosítás letöltés
Bejelentés Telepengedély-köteles illetve bejelentésköteles ipari tevékenység megszüntetéséről letöltés
Bejelentés Természetes személy által végzett Ingatlanközvetítői, Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenységre letöltés letöltés
Bejelentés természetes személy esetében végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenység nyilvántartási adatok módosítására letöltés letöltés
KÉRELEM / BEJELENTÉS Közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) - Fakivágási engedély letöltés letöltés
Gazdálkodó szervezet által végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenység letöltés
Hatósági bizonyítvány kérelem letöltés
Telep létesítésének bejelentése letöltés
Telepengedély kérelem letöltés
Vándorméhészet bejelentése  letöltés letöltés
Vándorméhészet kijelentése letöltés
Tájékoztató a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről letöltés
Tájékoztató birtokvédelmi eljárás letöltés
Tájékoztató eltérő nyitva tartás engedélyezése letöltés
Tájékoztató vásárokkal, piacokkal és bevásárlóközpontokkal  kapcsolatos ügyintézés letöltés
3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek tárolásához igazolás kiadása letöltés
Anyakönyi-Hagyatéki Csoport
Állampolgársági eskü letöltés
Hagyatéki ügyintézés letöltés
Haláleset anyakönyvezése letöltés
Halotti anyakönyvi kivonat kiadása/pótlása letöltés letöltés
Hazai anyakönyvezés letöltés
Házassági anyakönyvi kivonat kiadása/pótlása letöltés letöltés
Házassági névmódosítás letöltés
Kérelem Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló anyakönyvi kivonat kiállítása iránt letöltés letöltés
Póthagyatéki eljárás / leltár felvétele iránti kérelem letöltés letöltés
Születési anyakönyvi kivonat kiadása/pótlása letöltés letöltés
Születési név megváltoztatása letöltés
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele letöltés

 

Szociálpolitikai Osztály letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai: 

   

Megnevezés Nyomtatvány Ügytípus leírás
Települési támogatás a 18. életévét betöltő tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére Letöltés Letöltés
Házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása Letöltés Letöltés
Települési támogatás lakossági átlagfogyasztást meghaladó rezsiköltséghez   Letöltés Letöltés
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Letöltés Letöltés
Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére Letöltés Letöltés
Rendkívüli települési támogatás Letöltés Letöltés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Letöltés Letöltés
Környezettanulmány - Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához Letöltés ---
Települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez Letöltés Letöltés
Szünidei gyermekétkeztetés Letöltés Letöltés
Köztemetés --- Letöltés
Térítési díj --- Letöltés
Adatkezelési tájékoztató a szociális- és gyermekvédelmi ellátások iránt kérelmet benyújtó személyek számára --- Letöltés
Anya pertársként való részvétele apaság megállapítása során   --- Letöltés
Családvédelmi koordináció, családon belüli erőszak --- Letöltés
Gyámnevezés --- Letöltés
90 %-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás Letöltés
100%-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás  Letöltés
Kérelem Pénzintézeti hitel bejegyzéséhez Letöltés
Kérelem helyi támogatáshoz vásárlás esetén Letöltés
Kérelem helyi támogatáshoz építés esetén Letöltés
Kérelem alanyi jogon járó támogatáshoz Letöltés
Kérelem albérleti támogatáshoz Letöltés
Tájékoztató albérleti támogatáshoz Letöltés
Kérelem lakbértámogatáshoz Letöltés
HELYI TÁMOGATÁS ÁTVITELÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM Letöltés
HELYI TÁMOGATÁS RÉSZLETFIZETÉSÉRE ÉS HALASZTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM Letöltés
HELYI TÁMOGATÁS RÉSZLETFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM Letöltés
KÉRELEM Jelzálogjog törléséhez (Első lakáshoz jutók támogatása) Letöltés
KÉRELEM Jelzálogjog törléséhez (Vételárhátralék) Letöltés