Adó Osztály, Igazgatási Osztály, Műszaki Osztály és Szociálpolitikai Osztály letölthető nyomtatványai

 

Adó Osztály 

Adóügyek tekintetében az Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP), a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap honlapon van mód az elektronikus ügyintézésre. 

Az OHP portál használatára és az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető itt: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato.

 

Adó Osztály ügytípus leírásai

 

Adókivetési és Ellenőrzési Csoport
Ügytípus leírások (adókivetési) letöltés
Könyvelési és Végrehajtási Csoport
Ügytípus leírások (végrehajtási) letöltés

Igazgatási Osztály ügytípus leírásai

 

Az ügytípus megnevezése Nyomtatvány
Általános Igazgatási Csoport
ÁLLANDÓ MÉHÉSZET ÉVENTE TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSE letöltés
Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás bejelentése (átadás-átvétele) letöltés
Bejelentés  szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, adatrmódosításáról letöltés
Bejelentés a TelepengedélyTelepbejelentés adataiban történt változásról letöltés
Bejelentés gazdálkodó szervezet esetében végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenység nyilvántartási adatok módosítá letöltés
Bejelentés Telepengedély-köteles illetve bejelentésköteles ipari tevékenység megszüntetéséről letöltés
Bejelentés természetes személy esetében végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenység nyilvántartási adatok módosítás letöltés
Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne letöltés
Fakivágási engedély letöltés
Gazdálkodó szervezet által végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenység letöltés
Hatósági bizonyítvány kérelem letöltés
Helyi Lakbértámogatás kérelem letöltés
Telep létesítésének bejelentése letöltés
Telepengedély kérelem letöltés
Természetes személy által végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenység letöltés
Vándorméhészet bejelentése kijelentése letöltés
Tájékoztató a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről letöltés
Tájékoztató birtokvédelmi eljárás letöltés
Tájékoztató eltérő nyitva tartás engedélyezése letöltés
Tájékoztató vásárokkal, piacokkal és bevásárlóközpontokkal  kapcsolatos ügyintézés letöltés
3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek tárolásához igazolás kiadása letöltés
Anyakönyi-Hagyatéki Csoport
Állampolgársági eskü letöltés
Címkezelés/Címnyilvántartás letöltés
Hagyatéki ügyintézés letöltés
Haláleset anyakönyvezése letöltés
Halotti anyakönyvi kivonat pótlása letöltés
Hazai anyakönyvezés letöltés
Házassági anyakönyvi kivonat pótlása letöltés
Házassági névmódosítás letöltés
Kérelem Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló anyakönyvi kivonat kiállítása iránt letöltés
Póthagyatéki eljárás letöltés
Születési anyakönyvi kivonat pótlása letöltés
Születési név megváltoztatása letöltés
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele letöltés

 

Igazgatási Osztály letölthető nyomtatványai

 

Megnevezés Nyomtatvány
Általános Igazgatási Csoport
ÁLLANDÓ MÉHÉSZET ÉVENTE TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSE letöltés
BEJELENTÉS TELEPÜLÉSI CÍM VIZSGÁLATÁHOZ letöltés
BEJELENTÉS Természetes személy által végzett Ingatlanközvetítői, Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenységre letöltés
BEJELENTÉS TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉBEN VÉGZETT INGATLANKÖZVETÍTŐI,  INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELŐ ÉS KÖZVETÍTŐI NYILVÁNTARTÁSI ADATOK MÓDOSÍTÁSÁRA letöltés
CÍMIGAZOLÁS letöltés
HELYI TÁMOGATÁS ÁTVITELÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM letöltés
HELYI TÁMOGATÁS RÉSZLETFIZETÉSÉRE ÉS HALASZTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM letöltés
HELYI TÁMOGATÁS RÉSZLETFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM letöltés
IGÉNYLŐ LAP Helyi albérleti támogatáshoz letöltés
KÉRELEM / BEJELENTÉS Közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) letöltés
KÉRELEM Alanyi jogon járó támogatáshoz letöltés
KÉRELEM Helyi támogatáshoz (építés esetén) letöltés
KÉRELEM Helyi támogatáshoz (vásárlás esetén) letöltés
KÉRELEM Jelzálogjog törléséhez (Első lakáshoz jutók támogatása) letöltés
KÉRELEM Jelzálogjog törléséhez (Vételárhátralék) letöltés
KÉRELEM Önkormányzati lakások lakbérének megfizetéséhez nyújtható helyi támogatáshoz letöltés
KÉRELEM Pénzintézeti hitel bejegyzéséhez letöltés
LAKCÍM IGAZOLÁS letöltés
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése letöltés
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszüntetés bejelentése letöltés
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység változás bejelentés letöltés
Vándorméhészet bejelentő lap letöltés
Vándorméhészet kijelentő lap letöltés
Anyakönyi-Hagyatéki Csoport
Címnyilvántartással kapcsolatos kérelem letöltés
Kérelem Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló anyakönyvi kivonat kiállítása iránt letöltés
Kérelem halotti anyakönyvi kivonat kiadására letöltés
Kérelem házassági anyakönyvi kivonat kiadására letöltés
Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiadására letöltés
PÓTHAGYATÉKI LELTÁR felvétele iránti kérelem letöltés
 

 


Szociálpolitikai Osztály letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai:
 

   

Ügytípus leírások

Az ügytípus megnevezése Az ügytípus leírása
Házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása Letöltés
Köztemetés Letöltés
Rendkívüli települési támogatás Letöltés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Letöltés
Települési támogatás a 18. életévét betöltő tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére Letöltés
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Letöltés
Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére Letöltés
Települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez Letöltés
Szünidei gyermekétkeztetés Letöltés
Térítési díj Letöltés
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK IRÁNT KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA Letöltés
Anya pertársként való részvétele apaság megállapítása során   Letöltés
Családvédelmi koordináció, családon belüli erőszak Letöltés
Gyámnevezés Letöltés
Árva és félárva gyermekek részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulás Letöltés


Letölthető nyomtatványok

Megnevezés Nyomtatvány
Ápolást, gondozást végző személy támogatása, szakvélemény Letöltés
Házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása Letöltés
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez támogatás Letöltés
Lakhatási kiadáshoz kapcsolódó hátralék rendezéséhez támogatás Letöltés
Rendkívüli települési támogatás Letöltés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Letöltés
Környezettanulmány - Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához Letöltés
Rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez támogatás Letöltés
Szüneidei gyermekétkezetéshez nyomtatvány Letöltés
Árva és félárva gyermekek részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulás Letöltés

Megnevezés Nyomtatvány Ügytípus leírás
Települési támogatás a 18. életévét betöltő tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére Letöltés Letöltés
Házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása Letöltés Letöltés
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Letöltés Letöltés
Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére Letöltés Letöltés
Rendkívüli települési támogatás Letöltés Letöltés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Letöltés Letöltés
Környezettanulmány - Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához Letöltés ---
Települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez Letöltés Letöltés
Szünidei gyermekétkeztetés Letöltés Letöltés
Árva és félárva gyermekek részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulás Letöltés Letöltés
Köztemetés --- Letöltés
Térítési díj --- Letöltés
Adatkezelési tájékoztató a szociális- és gyermekvédelmi ellátások iránt kérelmet benyújtó személyek számára --- Letöltés
Anya pertársként való részvétele apaság megállapítása során   --- Letöltés
Családvédelmi koordináció, családon belüli erőszak --- Letöltés
Gyámnevezés --- Letöltés
90 %-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás
100%-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás 
Kérelem Pénzintézeti hitel bejegyzéséhez
Kérelem helyi támogatáshoz vásárlás esetén
Kérelem helyi támogatáshoz építés esetén
Kérelem alanyi jogon járó támogatáshoz
Kérelem albérleti támogatáshoz
Tájékoztató albérleti támogatáshoz
Kérelem lakbértámogatáshoz