Adó Osztály, Igazgatási Osztály és Szociálpolitikai Osztály letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai

 

Adó Osztály letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai:

Adóügyek tekintetében az E-Önkormányzat Portálon (OHP) van mód az elektronikus ügyintézésre. 

Az OHP portál használatára és az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető itt: tájékoztató.

_

Megnevezés Ügytípus leírás Nyomtatvány Elektonikus ügyintézés
Adó- és értékbizonyítvány Link --- Portál
Adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása Link --- Portál
Építményadó Link --- Portál
Fizetési kedvezmény Link --- Portál
Helyi iparűzési adó Link --- Portál
Helyi jövedéki adó Link --- Portál
Talajterhelési díj Link --- Portál
Termőföld bérbeadás Link --- Portál
Idegenforgalmi adó Link --- Portál
Adóigazolás Link --- Portál
Munkabér/nyugdíj letiltása Link --- Portál
Túlfizetés rendezés és átvezetés Link Letöltés Portál

_

Igazgatási Osztály letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai:

Megnevezés Ügytípus leírás Nyomtatvány Elektonikus ügyintézés
Általános Igazgatási Csoport
Állandó méhészet évente történő bejelentése Link Letöltés Űrlap
Bejelentés  szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, adatrmódosításáról és megszüntetésről:
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése Link Letöltés Űrlap
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység változás bejelentés Link Letöltés Űrlap
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszüntetés bejelentése Link Letöltés Űrlap
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely–szolgáltatás Link --- Űrlap
Bejelentés bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról /adatváltozás Link --- Űrlap
Gazdálkodó szervezet által végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenység Link --- Űrlap
Bejelentés gazdálkodó szervezet esetében végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenység nyilvántartási adatok módosítás Link --- Űrlap
Bejelentés Telepengedély-köteles illetve bejelentésköteles ipari tevékenység megszüntetéséről Link --- Űrlap
Bejelentés Természetes személy által végzett Ingatlanközvetítői, Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenységre Link Letöltés Űrlap
Bejelentés természetes személy esetében végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenység nyilvántartási adatok módosítására Link Letöltés Űrlap
Kérelem Hitelesített másolat kiadására (ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenység) Link --- Űrlap
KÉRELEM / BEJELENTÉS Közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) - Fakivágási engedély Link Letöltés Űrlap
Hatósági bizonyítvány kérelem Link --- e-Papír
Telepengedély kérelem Link --- Űrlap
Vándorméhészet bejelentése  Link Letöltés Űrlap
Vándorméhészet kijelentése Letöltés Űrlap
Tájékoztató a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről Link --- ---
Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról / adatváltozás (telephely szerint) (üzletben, vásáron vagy piacon, közterületen való értékesítés, közvetlen értékesítés) Űrlap
Kereskedelmi tevékenység (kis- és nagykereskedelmi), adatváltozás bejelentése - székhely szerint (csomagküldő kereskedelem, mozgóbolt, üzleten kívüli – házaló - kereskedelem, automatából történő, illetve közlekedési eszközön folytatott kereskedelmi tevékenység) Űrlap
Nyitvatartási idő változás bejelentése Űrlap
Működési engedély iránti kérelem, adatváltozás - üzletköteles termékek forgalmazása esetén Űrlap
Megszűnt üzlet, kereskedelmi tevékenység bejelentése Űrlap
Bejelentés Helyi termelői piac üzemeltetésére Űrlap
Bejelentés a vendéglátó üzlettípusról Űrlap
Palackozott szeszes italt forgalmazó üzletek éjszakai nyitvatartása Link --- Űrlap
Tájékoztató birtokvédelmi eljárás Link --- e-Papír
Tájékoztató eltérő nyitva tartás engedélyezése Link --- Űrlap
Vásárokkal, piacokkal és bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ügyintézés
Bejelentés bevásárlóközpont üzemeltetésére/adatváltozás Link --- Űrlap
Kérelem vásárok, piacok üzemeltetésének engedélyezésére Űrlap
Bejelentés vásár, piac, bevásárlóközpont, helyi termelői piac megszüntetése Űrlap
3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek tárolásához igazolás kiadása Link --- Űrlap
Űrlap
Kérelem fiatal mezőgazdasági termelő részére az életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmasságának igazolására Link --- Űrlap
Rendezvénytartási engedély Link --- Űrlap
Adásvételi szerződések hirdetményi úton történő közlése  Link letöltés ---
Haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlése letöltés ---
Állatvédelmi hatósági hatáskörben a jegyző által lefolytatott állatvédelmi eljárás Link --- e-Papír
Közérdekű bejelentések, panaszok Link --- e-Papír
Vad által okozott kár (vadkár) megtérítésével kapcsolatos ügyek Link --- e-Papír
Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás Link ---
KÉRELEM Jelzálogjog törléséhez (Első lakáshoz jutók támogatása) letöltés Űrlap
KÉRELEM Jelzálogjog törléséhez (Vételárhátralék) letöltés Űrlap

Megnevezés Ügytípus leírás Nyomtatvány Elektonikus ügyintézés
Anyakönyi-Hagyatéki Csoport
Állampolgársági eskü Link --- ---
Hagyatéki ügyintézés Link --- e-Papír
Póthagyatéki eljárás / leltár felvétele iránti kérelem Link Letöltés Űrlap
Haláleset anyakönyvezése Link --- ---
Halotti anyakönyvi kivonat kiadása/pótlása Link Letöltés Űrlap
Hazai anyakönyvezés Link --- ---
Házassági anyakönyvi kivonat kiadása/pótlása Link Letöltés Űrlap
Házassági névmódosítás Link --- ---
Kérelem Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló anyakönyvi kivonat kiállítása iránt Link Letöltés Űrlap
Születési anyakönyvi kivonat kiadása/pótlása Link Letöltés Űrlap
Születési név megváltoztatása Link --- ---
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele Link --- ---

  

 

Szociálpolitikai Osztály letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai: 

Megnevezés Ügytípus leírás Nyomtatvány Elektonikus ügyintézés
Adatkezelési tájékoztató a szociális- és gyermekvédelmi ellátások iránt kérelmet benyújtó személyek számára --- Letöltés ---
Települési támogatás a 18. életévét betöltő tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére Link Letöltés Űrlap
Házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása Link Letöltés Űrlap
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Link Letöltés Űrlap
Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére Link Letöltés Űrlap
Rendkívüli települési támogatás Link Letöltés Űrlap
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Link Letöltés ---
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához kiskorú gyermekre A) lap Űrlap
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához nagykorúnak saját jogán A) lap Űrlap
Kérelem hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához kiskorú gyermekre B) lap Űrlap
Kérelem hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához nagykorúnak saját jogán B) lap Űrlap
Környezettanulmány - Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához Letöltés ----
Települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez, vagy gyógyászati segédeszközök, ápolási termékek költségeihez Link Letöltés Űrlap
Szünidei gyermekétkeztetés Link Letöltés Űrlap
Köztemetés Link --- ---
Térítési díj Link --- --
Anya pertársként való részvétele apaság megállapítása során   Link ---
Családvédelmi koordináció, családon belüli erőszak Link --- ---
Gyámnevezés Link --- ---
KÉRELEM Árva és félárva gyermekek részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulás megállapításához Link Letöltés Űrlap
KÉRELEM Önkormányzati tulajdonban lévő szociális lakások lakbérének megfizetéséhez nyújtható helyi támogatáshoz Link Letöltés Űrlap
KÉRELEM Szociális alapszolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt Link Letöltés Űrlap
KÉRELEM 90%-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalása Link Letöltés Űrlap
KÉRELEM 100%-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalása Link Letöltés Űrlap