Várostervezési Osztály és Városüzemeltetési Osztály letölthető nyomtatványai

Várostervezési Osztály

Letölthető nyomtatványok

Megnevezés Nyomtatvány
Településrendezési terv módosítása Letöltés
Településképi vélemény (a kérelmet papíralapon, az építészeti-műszaki tervdokumentációt az ÉTDR-en keresztül kell benyújtani) kérelem
Településképi bejelentés kérelem
Településképi szakmai konzultáció kérelem
Településképi kötelezés iránti kérelem kérelem
Településfejlesztési szándékról nyilatkozat kérelem
Belterületbe vonási kérelemhez nyilatkozat nyilatkozat
Rendeltetésmódosítás iránti kérelem kérelem
tajékoztató

 

Városüzemeltetési Osztály

Közmű- és Közterületfejlesztési Csoport ügytipus leírásai

Megnevezés Nyomtatvány
Lakossági önerős útépítés kezdeményezése Letöltés
Útépítési és közművesítési hozzájárulás megfizetése Letöltés
Víz- és szennyvíz gerincvezetékre való utólagos csatlakozás Letöltés
Kérelem tűzcsaptelepítés iránt Letöltés

Közmű- és Közterületfejlesztési Csoport letölthető nyomtatványai

Megnevezés Nyomtatvány
Lakossági önerős útépítés kezdeményezése (önkormányzati beruházásban) Letöltés
Kérelem víziközmű hálózatra történő utólagos csatlakozásáért fizetendő hozzájárulás megállapítása iránt Letöltés
Kérelem tűzcsaptelepítés iránt Letöltés

Városüzemeltetési Csoport ügytipus leírásai

Megnevezés Nyomtatvány
500 m3/év hozam alatti kút létesítése, meglévő kút bejelentése Letöltés
500 m3/év alatti házi szennyvízszikkasztó műtárgy létesítése Letöltés
90 %-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás Letöltés
100 %-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás Letöltés
útvonalengedély, behajtási engedély Letöltés
gépjárművel kapcsolatos káresemény bejelentése Letöltés
közútkezelői hozzájárulás közút egyéb nem közlekedési célú igénybevételéhez Letöltés
közútkezelői hozzájárulás közút mellett építmény elhelyezéséhez Letöltés
közútkezelői hozzájárulás közút melletti fa ültetéséhez, vagy kivágásához Letöltés
közútkezelői hozzájárulás közút területének felbontásához Letöltés
közútkezelői hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez Letöltés


Városüzemeltetési Csoport letölthető nyomtatványai

Megnevezés Nyomtatvány
100%-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás Letöltés
90%-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás Letöltés
Kárbejelentés Letöltés
Munkakezdés bejelentés Letöltés
Adatlap a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához Letöltés

Környezetfejlesztési Csoport ügytipus leírásai

Megnevezés Nyomtatvány
Környezetvédelmi hatósági eljárások letöltés
Környezetvédelmi hatósági ellenőrzés letöltés