Várostervezési Osztály, Közterületfenntartási és Beruházási Osztály és Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi Osztály letölthető nyomtatványai és ügytipus leírásai

a

Várostervezési Osztály letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai

Megnevezés Nyomtatvány Ügytípus leírás
Településrendezési terv módosítása Letöltés Letöltés
Településképi vélemény (a kérelmet papíralapon, az építészeti-műszaki tervdokumentációt az ÉTDR-en keresztül kell benyújtani) kérelem Letöltés
Településképi bejelentés Letöltés Letöltés
Településképi szakmai konzultáció kérelem Letöltés
Településképi kötelezés iránti kérelem kérelem Letöltés
Településfejlesztési szándékról nyilatkozat kérelem Letöltés
Belterületbe vonási kérelemhez nyilatkozat nyilatkozat Letöltés
tajékoztató
Rendeltetésmódosítás iránti kérelem kérelem Letöltés
Emléktábla, szobor elhelyezése --- Letöltés
Szakhatósági állásfoglalás --- Letöltés
Településrendezési terv általános tájékoztatás --- Letöltés
TRT nyilatkozat tervezőknek a Szabályozási Tervi megfelelőségről --- Letöltés

A

Közterületfenntartási és Beruházási Osztály

Közterületfenntartási Csoport letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai

Megnevezés Nyomtatvány Ügytípus leírás
Kárbejelentés Letöltés Letöltés
500 m3/év hozam alatti kút létesítése, meglévő kút bejelentése Letöltés Letöltés
Munkakezdés bejelentés Letöltés
500 m3/év alatti házi szennyvízszikkasztó műtárgy létesítése Letöltés
Közútkezelői hozzájárulás közút mellett építmény elhelyezéséhez Letöltés
Közútkezelői hozzájárulás közút melletti fa ültetéséhez, vagy kivágásához Letöltés
Közútkezelői hozzájárulás közút egyéb nem közlekedési célú igénybevételéhez Letöltés
Közútkezelői hozzájárulás közút területének felbontásához
Közútkezelői hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez Letöltés
Útvonalengedély, behajtási engedély Letöltés

Beruházási Csoport letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai

Megnevezés Nyomtatvány Ügytípus leírás
Lakossági önerős útépítés kezdeményezése (önkormányzati beruházásban) Letöltés Letöltés
Kérelem tűzcsaptelepítés iránt Letöltés
Útépítési és közművesítési hozzájárulás megfizetése Letöltés

A

Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi Osztály

Az Osztály letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai

Megnevezés Nyomtatvány Ügytípus leírás
Kérelem HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY kiállítására családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez Letöltés ---
Víz- és szennyvíz gerincvezetékre való utólagos csatlakozás Letöltés Letöltés

Környezetvédelmi Csoport letölthető nyomtatványai és ügytípus leírásai

Megnevezés Nyomtatvány Ügytípus leírás
Cimnyilvántartási kérelem Letöltés
Hiánypótlás környezetvédelmi hatósági eljárásban
Kérelem előzetes szakhatóság állásfoglaláshoz
Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról
Kérelem közterületi rendezvény zajkibocsátási engedélyéhez Letöltés
Kérelem mobil hangreklám zajkibocsátási engedélyéhez Letöltés
Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására