ADATLAP

Kérelem Halotti anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

Kérelmező adatai

Családi neve, utóneve(i):
Születési családi neve, utóneve(i):
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja születési családi neve, utóneve(i):
Ügyfélminőség (hozzátartozó, meghatalmazott, egyéb):
Lakcíme:

Személyazonosító okmányának:

típusa:
okmányazonosítója:
kiállító hatóság megnevezése:
érvényességi ideje:
E-mail címe:
Telefonszáma

Elhalálozás helye:
Elhalálozás ideje:

Az anyakönyvezett személy adatai

(akire vonatkozóan az anyakönyvi kivonat kibocsátását kérik)

ELHALT

Születési családi és utóneve(i):
Házassági családi és utóneve(i):
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja neve:

HÁZASTÁRS

Születési családi és utóneve(i):
Házassági családi és utóneve(i):
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja neve:

Az anyakönyvi kivonat kézbesítése

Dokumentumonkénti max. méret: 5 MB (formátum lehet: pdf, es3..)

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező