Kérelem

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a [Az adatkezelés szabályai], a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. § és a 26. § (1) bekezdése, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. §, illetve a 6/I. § (3) bekezdése szerint a nyilvántartások adatai nyilvánosak.

A beadvány tárgya:

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. §-a alapján vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély kiadását kérem, az alábbiak szerint:

Fenntartó:

neve:
címe, székhelye:
elektronikus levelezési címe:

Üzemeltető:

neve:
címe:
elektronikus levelezési címe:

A vásár, piac:

elnevezése:
címe:
helyrajzi száma:
alapterülete:
m2
Az üzletek, árusítóhelyek száma:
db
A területhasználat jogcíme:

A vásár rendezésének, piac tartásának:

             

- tól
- ig

20 óra utáni nyitva tartás engedélyezését kéri-e:

Felhívom az üzemeltető figyelmét arra, hogy az általa tartandó vásárról, piacról, annak időpontjáról, gyakoriságáról, szakjellegéről, az értékesítésre kerülő termékek köréről a megrendezést megelőzően 60 nappal a vásár, piac helye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarát írásban tájékoztathatja. 

A kérelem benyújtásakor csatolni kell:

- a vásár, piac számára kijelölt terület méretarányos helyszínrajzát (az üzletek, árusítóhelyek, egyéb létesítmények nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási-feltöltési útvonalak kijelölésével),

- a tulajdoni lap kivételével, a területhasználatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (pl:haszonélvező, tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot,)

 

- a vásár, piac működési rendjét. 

A csatolmány maximális mérete: 5 MB (formátuma lehet: jpg, png, gif, doc, xls, pdf, txt, rtf)

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező