Kérelem

Az illeték mértéke

-    új bejelentés: 3.000,- Ft

-    adatváltozás: illetékmentes

-    nyitva tartás-változás: illetékmentes

Az eljárási illeték Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Zrt-nél vezetett 11732002-15724540 számú fizetési számlájára fizethető meg.

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. §-a alapján vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély kiadását kérem, az alábbiak szerint:

Fenntartó:

neve:
címe, székhelye:
elektronikus levelezési címe:

Üzemeltető:

neve:
címe:
elektronikus levelezési címe:

A vásár, piac:

elnevezése:
címe:
helyrajzi száma:
alapterülete:
m2
Az üzletek, árusítóhelyek száma:
db
A területhasználat jogcíme:

A vásár rendezésének, piac tartásának:

             

- tól
- ig

20 óra utáni nyitva tartás engedélyezését kéri-e:

Felhívom az üzemeltető figyelmét arra, hogy az általa tartandó vásárról, piacról, annak időpontjáról, gyakoriságáról, szakjellegéről, az értékesítésre kerülő termékek köréről a megrendezést megelőzően 60 nappal a vásár, piac helye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarát írásban tájékoztathatja. 

A kérelem benyújtásakor csatolni kell:

- a vásár, piac számára kijelölt terület méretarányos helyszínrajzát (az üzletek, árusítóhelyek, egyéb létesítmények nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási-feltöltési útvonalak kijelölésével),

- a tulajdoni lap kivételével, a területhasználatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (pl:haszonélvező, tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot,)

 

- a vásár, piac működési rendjét. 

A csatolmány maximális mérete: 5 MB (formátuma lehet: jpg, png, gif, doc, xls, pdf, txt, rtf)

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező