ADATOK

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § [Az adatkezelés szabályai], a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. § és a 26. § (1) bekezdése, továbbá a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a hatóság nyilvántartást vezet a telepekről. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján

Az ipari tevékenység végzőjének adatai:

Neve:

Székhelyének címe:

irányítószám:
város:
közterület neve:
közterület jellege:
házszám:
ép:
lh:
emelet
ajtó:
Cégjegyzékszáma /egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:

A telep adatai

Elnevezése:

Címe:

irányítószám:
város:
közterület neve:
házszám:
ép:
lh:
emelet:
ajtó:
Helyrajzi száma:

A telep tulajdonosa, illetve azzal más jogcímen rendelkezni jogosultak

Név:
Lakcíme/Székhelycíme:

Üzemeltetés (nyitva tartás) időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének feltüntetésével:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

A telephelyi tevékenység adatai

A telephelyen az alábbi bejelentés-köteles tevékenységeket kívánom folytatni a Rendelet 1. melléklete alapján

Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt:

legalább 50kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert:

nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést:

Mellékletek

A feltöltési méret maximum 5 MB dokumentumonként (jpg, png, gif, doc, xls, pdf, txt, rtf).

Maximálisan feltölthető mellékletek száma 50 db.

Az ipari tevékenység bejelentésekor szükséges igazolni a telep használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló telep esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

Bejelentő elérhetősége

Megadása nem kötelező, az ügyintézést segíti.

telefonszám

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező