KÉRELEM

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § [Az adatkezelés szabályai], a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. § és a 26. § (1) bekezdése, továbbá a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a hatóság nyilvántartást vezet a telepekről. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján:

Adatváltozás esetén az ipari tevékenység végzőjének nevén és a telep címén kívül csak a megváltozott adatokat kell kitölteni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 5.000 Ft

Az igazgatási szolgáltatási díjat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Zrt-nél vezetett 11732002-15724540 számú fizetési számlájára átutalással kell megfizetni.

Az ipari tevékenység végzőjének adatai:

Neve:

Székhelyének címe:

irányítószám:
város:
közterület neve:
közterület jellege:
házszám:
ép:
lh:
emelet:
ajtó:
Cégjegyzékszáma / Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

A telep adatai

Elnevezése

Címe:

irányítószám:
város:
közterület neve:
házszám:
Helyrajzi száma:
ép:
lh:
emelet:
ajtó:
Helyrajzi száma:

Az ingatlan tulajdonosa, illetve azzal más jogcímen rendelkezni jogosultak

Név:
Lakcíme/Székhelycíme

Üzemeltetés (nyitva tartás) időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének feltüntetésével: 

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

A telephelyi tevékenység adatai

Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést:

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt:

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket:

d) legalább 50kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert:

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést:

Meglévő szakhatósági hozzájárulások, engedélyek

Engedély megnevezése:
Engedély száma:

Mellékletek:

•Haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata

• tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata  

• bérleti szerződés vagy a használatot egyéb jogcímen megalapozó okirat

• A telep bejelentésekor szükséges igazolni a telep használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló telep (ingatlan) esetében a tulajdonostársak hozzájárulását. 

• Környezetvédelmi tervfejezet

• Előzetes szakhatósági állásfoglalások:

(Kötelező előzetes szakhatósági állásfoglalások: 

- BKM-I Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály, 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.; 

-Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály Kecskemét, Bajcsy Zsilinszky krt. 2.;

- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály - mint vízügyi hatóság, 6728 Szeged, Napos út 4. 

tevékenységtől függően: 

-Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 6000 Kecskemét, Deák F. tér 4.

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály, 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 11.

 

A feltöltési méret maximum 5 MB dokumentumonként (jpg, png, gif, doc, xls, pdf, txt, rtf).

Maximálisan feltölthető mellékletek száma 50 db.

Mellékletek:

Bejelentő elérhetősége

Megadása nem kötelező, az ügyintézést segíti.

telefonszám:

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező