KÉRELEM

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [4. Az adatkezelés elvei] 4. § (1) bekezdés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § [Az adatkezelés szabályai], Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete szerint a jegyző az eltérő nyitvatartási engedéllyel rendelkező vendéglátó üzletekről nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ban foglaltak alapján a 3. § (1) bekezdésében meghatározott mellékletek csatolásával eltérő nyitva tartás iránti kérelemmel fordulok a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság felé az alábbi vendéglátó üzletre vonatkozóan:

Üzlet címe, helyrajzi száma:
Üzlet elnevezése:
Üzemeltető neve:
Üzemeltető székhelye:
Kereskedelmi hatósági nyilvántartási száma:

Az üzlet eltérő nyitva tartását az alábbiak szerint kérem engedélyezni:

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
Alkalmi nyitvatartás időpontja:

Az előírt mellékleteket kérjük eredeti példányban személyesen vagy postai úton becsatolni.

Bejelentő elérhetősége

Megadása nem kötelező, az ügyintézést segíti.

Telefonszám

Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az ügyfél a beadványon telefonszámának megadásával hozzájárul, hogy az adatkezelő Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a megadott adatot kezelje. 

Dokumentumonkénti max. méret: 5 MB (formátum lehet: pdf, es3..)

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező