BEJELENTÉS

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló  57/2013. II. 27.) Korm.  rendelet  10. § (4)  bekezdése alapján

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [4. Az adatkezelés elvei] 4. § (1) bekezdés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § [Az adatkezelés szabályai], a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. § és a 26. § (1) bekezdése, továbbá a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a hatóság nyilvántartást vezet a telepekről. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Név:
irányítószám:
város:
közterület :
közterület jellege :
házszám:
ép:
lh:
emelet:
ajtó:
Cégjegyzékszáma /egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:

A telep adatai:

irányítószám:
város:
közterület :
házszám:
ép:
lh:
emelet:
ajtó:
helyrajzi szám alatt,
kelt,

számon kiadott telepengedély határozat/ telepbejelentés nyilvántartásba vétele alapján folytatott tevékenységeket ezennel

Bejelentő elérhetősége

Megadása nem kötelező, az ügyintézést segíti.

telefonszám

Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az ügyfél a beadványon telefonszámának megadásával hozzájárul, hogy az adatkezelő Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a megadott adatot kezelje. 

Az adatkezelés célja a kérelmező / bejelentő ügyféllel a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező