KÉRELEM

Kérelmező neve:
szám alatti lakos,
azzal a kérelemmel fordulok Önökhöz, hogy szíveskedjenek
(név)
(elhalálozás helye, ideje)
Utolsó bejelentett címe:

póthagyatéki eljárást lefolytatni.

Az elhunyt hozzátartozói (az öröklésben érdekeltek, házastárs, gyermek, stb.):

név:
születési név:
anyja neve:

                      

születési hely:
lakcím:
telefon:
rokonsági fok:

Kérjük mellékelni az alábbiakat:

- halotti anyakönyvi kivonat

- hagyatéki végzés másolata

- korábban készült végrendelet.

 

- Jogi képviselővel eljáró ügyfél esetén meghatalmazás

 

Kelt:

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező