KÉRELEM

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [4. Az adatkezelés elvei] 4. § (1) bekezdés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § [Az adatkezelés szabályai], a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés értelmében a jegyző nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján kérem nyilvántartásba vételemet az alábbi adatokkal:

A szolgáltató:

neve:
székhelye:
statisztikai számjele:

A szálláshely:

megnevezése:
címe:
típusa:
altípusa:
minősítése:
hasznosított hálóhelyiségek száma:
hasznosított fekvőhelyek száma:

található.

végzi.

üzemel.

üzemel.

Bejelentő elérhetősége

Megadása nem kötelező, az ügyintézést segíti.

Telefonszáma:

Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az ügyfél a beadványon telefonszámának megadásával hozzájárul, hogy az adatkezelő Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a megadott adatot kezelje. 

Az adatkezelés célja a kérelmező / bejelentő ügyféllel a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. 

 

MELLÉKLET

Igazolni kell a szálláshely használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező