BEJELENTŐ

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [4. Az adatkezelés elvei] 4. § (1) bekezdés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § [Az adatkezelés szabályai], a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. 21. § és a 26. § (1) bekezdése, továbbá a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. §, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6. § értelmében a kereskedelmi hatóság nyilvántartást vezet a kereskedőkről, a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitvatartásáról. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az illeték mértéke

-    új bejelentés: 3.000,- Ft

-    adatváltozás: illetékmentes

-    termékkör-bővítés: 3.000,- Ft

Az eljárási illeték Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Zrt-nél vezetett 11732002-15724540 számú fizetési számlájára fizethető meg.

Az átutalás „Közlemény” rovatában fel kell tüntetni az üzemeltető nevét és a „kereskedelem” kifejezést.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. a) pontja és a 6. § alapján az alábbi adattartalmú bejelentést teszem:

A kereskedő

neve:
székhelye:
cégjegyzékszáma – egyéni vállalkozó nyilvántartási száma – kistermelő regisztrációs száma:
statisztikai száma:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye:

1. csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése (Korm. r. 1. sz. melléklet 4.3):

2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke (Korm. r. 1. sz. melléklet 4.2):

3/1. üzleten kívüli kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése (Korm. r. 1. sz. melléklet 4.3):

A Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése értelmében nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján 

a) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,

b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék,

c) élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,

d) élő állat, növényi szaporítóanyag,

e) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,

f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag,

g) drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy,

h) jövedéki termék,

i) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti.

 

3/2. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helye:

illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény

4. automatából történő értékesítés esetén a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek) (Korm. r. 1. sz. melléklet 4.1) :

5. közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni (Korm. r. 1. sz. melléklet 4.4) :

Forgalmazni kívánt termékek a Korm. r. 6. sz. melléklet szerinti megnevezése, sorszáma:

Kereskedelmi tevékenység:

Bejelentő elérhetősége

Megadása nem kötelező, az ügyintézést segíti.

Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az ügyfél a beadványon telefonszámának megadásával hozzájárul, hogy az adatkezelő Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a megadott adatot kezelje. 

Az adatkezelés célja a kérelmező / bejelentő ügyféllel a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

 

Dokumentumonkénti max. méret: 5 MB (formátum lehet: pdf, es3..)

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező