KÉRELEM

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § [Az adatkezelés szabályai], a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. § és a 26. § (1) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. §, továbbá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6. § értelmében a kereskedelmi hatóság nyilvántartást vezet a kereskedőkről, a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/I. § (3) bekezdése szerint a nyilvántartások adatai nyilvánosak.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés (továbbiakban Korm. r.) alapján működési engedély kiállítását kérem, az alábbiak szerint:

 

Kereskedő neve:
Székhelye:
Cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai szám:
Az üzlet címe:
hrsz.:
Elnevezése:
Használatának jogcíme:
alapterülete:
m2
Tulajdonosa:
(név)
(cím)

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje:

Forgalmazni kívánt üzletköteles termékek Korm. r. 3. sz. melléklet szerinti megnevezése, sorszáma:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § 10. 13. 18. és 30. pontja értelmében)

Kéri-e az engedélyezési eljártásban szemle megtartását?

A bejelentés köteles termékek esetében szükséges továbbá a „Kereskedelmi (kis- és nagykereskedelmi, vendéglátó) tevékenység és annak változásának bejelentése telephely szerint (üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés)” elnevezésű űrlap benyújtása!

Mellékletek

A működési engedély kérelem benyújtásakor a kereskedő igazolja az üzlet használatának jogszerűségét, haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulásának tényét.

Mellékletek

Előzetes szakhatósági hozzájárulás

Bejelentő elérhetősége

Megadása nem kötelező, az ügyintézést segíti.

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező