BEJELENTÉS

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [4. Az adatkezelés elvei] 4. § (1) bekezdés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § [Az adatkezelés szabályai], a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. 21. § és a 26. § (1) bekezdése, továbbá a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. §, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6. § értelmében a kereskedelmi hatóság nyilvántartást vezet a kereskedőkről, a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitvatartásáról. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Név:
Székhelycím:

b e j e l e n t e m ,

hogy a Kecskemét
alatti
nyilvántartási számú kereskedelmi tevékenységet

megszüntetem.

Bejelentő elérhetősége

Megadása nem kötelező, az ügyintézést segíti.

Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az ügyfél a beadványon telefonszámának megadásával hozzájárul, hogy az adatkezelő Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a megadott adatot kezelje. 

Az adatkezelés célja a kérelmező / bejelentő ügyféllel a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 

Dokumentumonkénti max. méret: 5 MB (formátum lehet: pdf, es3..)

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező