Kérelem

A Kecskeméti Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság részére. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) számú rendelet 10. § (1) bekezdése alapján bejelentem, hogy az alább megjelölt üzemi, szabadidős zajforrás működési területén - a zajkibocsátási határérték megállapítását követően - a határérték mértéke és teljesülése tekintetében változás következett be.

1. A kérelmező (üzemeltető)

neve:
KSH száma:
székhelye:
ügyintéző neve:
telefonszáma:
KÜJ szám:

2. Üzemi, szabadidős zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani

megnevezése:
címe:
telephely EOV koordinátái:
KTJ száma:

3. A kérelem indoka*

4. A zajforrás (a tervezett, illetve a meglévő létesítményben folytatott tevékenység, alkalmazott technológia, helyhez kötött vagy mozgó berendezés, üzemi, szabadidős zajforrásnak minősülő tevékenység) rövid leírása, ismertetése

5. Az üzemi, szabadidős zajforrás működési rendje

a) Műszak vagy nyitvatartási, működési idő:

Technológia elnevezése:
Zajforrás jele:
Zajforrás elnevezése:
A zajforrás működési helye:
Zajforrás működési ideje (nappal):
-tól, -ig
Zajforrás működési ideje (éjjel):
-tól, -ig

b) Szezonális (nyári, téli vagy más) működési rend:

c) Nem rendszeresen működő zajforrásokra vonatkozó adatok (pl. szükségáramforrások):

Technológia elnevezése:
Zajforrás jele:
Zajforrás elnevezése:
A zajforrás működési helye:
Zajforrás működési ideje (h/év):

6. A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása

Ingatlan helyrajzi száma:
Közterület elnevezése:
Házszám:
A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása:

7. Mellékletek (kérjük, jelölje meg a mellékletet, amennyiben feltölti)

Melléklet feltöltése

A maximális felöltési méret 5 MB dokumentumonként (jpg, png, gif, doc, xls, pdf, txt, rtf).

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező