KÉRELEM

Kérem a gyermekem, gyermekeim/a gyámságom alá helyezett gyermek részére a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítását.

1. NYILATKOZAT ISKOLAI VÉGZETTSÉGRŐL (A nyilatkozat megtétele önkéntes! Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő gyakorolja, mindkét szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell!) A nyilatkozat mellékletként csatolható mindkét szülő részéről!

2. A GYERMEK BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYÉRE, SZOLGÁLTATÓJÁRA, NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Gyermek neve

[Nem szükséges a táblázatot kitölteni, amennyiben adattartalma megegyezik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt e kérelemmel egyidejűleg benyújtott A) lap I. „Személyi adatok” cím 4. pontjában foglalt táblázat adattartalmával. Ha a nevelési-oktatási intézménynek telephelye is van, azt a nevet és címet kell megadni, ahova a gyermek, tanuló ténylegesen jár.]

3. EGYÉB NYILATKOZATOK

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező