BEJELENTŐ

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § [Az adatkezelés szabályai], a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. § és a 26. § (1) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. §, továbbá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6. § értelmében a kereskedelmi hatóság nyilvántartást vezet a kereskedőkről, a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/I. § (3) bekezdése szerint a nyilvántartások adatai nyilvánosak.

Kereskedő neve:
Székhelye:
Az üzlet címe:
Elnevezése:

Figyelmeztetés

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. §-a értelmében – az 1. §-ban megjelölt kivételekkel - vendéglátó üzletet 24.00 és 06.00 óra között nyitva tartani kizárólag Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága által kiadott külön engedély birtokában lehet.

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 29/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a palackozott szeszesitalt forgalmazó üzletek hétfőtől vasárnapig 22 órától 06 óráig nem tarthatnak nyitva. A korlátozás alól mentesek azon üzletek, amelyek a szeszesitalok forgalmazását a jelzett időszakban szüneteltetik, ezen tényről a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatják, és szándékukról a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága felé írásban nyilatkoznak. A tilalom nem vonatkozik az év december 31. és január 1. napjára.

Bejelentő elérhetősége

Megadása nem kötelező, az ügyintézést segíti.

Dokumentumonkénti max. méret: 5 MB (formátum lehet: pdf, es3..)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. §-a értelmében – az 1. §-ban megjelölt kivételekkel*- vendéglátó üzletet 24.00 és 06.00 óra között nyitva tartani kizárólag Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága által kiadott külön engedély birtokában lehet.

E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltetett, kizárólag szállóvendégeket kiszolgáló vendéglátó üzletre,

b)  közoktatási és felsőoktatási intézményekben tartott rendezvényre, 

c)  oktatási intézmény diákjainak szalagavató báljára, érettségi bankettjére,

d) olyan vendéglátó üzletre, ahol a vendégek részére meleg étel helyben készítése alapvetően nyers és szükség esetén félkész termékek kiegészítésével történik, oly módon, hogy a vendéglátó üzlet a meleg étel készítéséhez raktározási, elkülönített zöldség- és hús előkészítési feltételekkel, főző és sütő kapacitással és ehhez az élelmiszer ellenőrző hatóság által megfelelőnek minősített kialakítású és felszereltségű helyiségekkel rendelkezik, és az étkeztetéshez nem kapcsolódik tánc és hangosító berendezés által kibocsátott zene,

e) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényre.

f)  az 1. mellékletben meghatározott területekre.

 

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező