Kérelem

A Kecskeméti Megyei Jogú Város Jegyzője, mint szakhatóságként eljáró hatóság részére. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdés, helyi természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tekintetében előzetes szakhatóság állásfoglalását kérem.

1. Kérelmező

neve:
címe/székhelye, levelezési címe:
telefonos elérhetősége:

Megadása nem kötelező, az ügyintézést segíti.

elektronikus (e-mail) elérhetősége:

2. A kérelem tárgya

Az érintett terület helyrajzi száma:
hrsz.

3. A kérelmezett előzetese szakhatósági állásfoglalás szakkérdésének megjelölése:

4. Mellékletek (kérjük, jelölje meg azokat a mellékleteket, amelyeket feltölti)

Mellékletek feltöltése

A feltöltés maximális mérete 5 MB dokumentumonként (jpg, png, gif, doc, xls, pdf, txt, rtf, zip).

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező