Kérelem

1. Kérelmező adatai:

Cég / Egyéni vállalkozó / Civil szervezet megnevezése:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartási szám:
Képviselője:

__________________________________________________________________________________________________

Magánszemély / Őstermelő neve:
Lakcím:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jel / Adószám:
FELIR azonosító:

Kapcsolattartás módja:

Telefonszám:
E-mail:

2. A közterület-használat helye:

3. A közterület-használat célja és módja:

Területigény (m2) és a mennyiség (db) csak egész szám lehet, ill. taxiállomásnál a rendszám(ok)!

A résztvevők várható létszáma:

4. Az igénybevétel tervezett időpontja:

Tájékoztatom, hogy a közterületek használatáról szóló 5/2022. (IV.28.) Önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdésben foglaltak szerint a kérelmet legalább 15 nappal a tényleges használat megkezdése előtt kell benyújtani. A fent említett ok miatt a nem megfelelő kérelmet a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 46. § (1) bekezdés alapján visszautasítja.

A hatósági szerződés határozott időre köthető, melynek legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év lehet, kivéve a reklámcélú közterület használatról szóló hatósági szerződés, melynek leghosszabb időtartama 10 év.

naptól
napig

Az 1 évnél hosszabb időtartamot kézzel lehet beírni!

5. Mellékletek

Egyéb melléklet(ek):

6. Megjegyzés:

Kelt.:

Adatkezelési tájékoztató:

LETÖLTÉS

 

 
A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező