KÉRELEM

Kérelmező adatai:

Név:
Születési név:
Szül. hely:
Anyja neve:
Állampolgárság:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Családi állapot:
Jövedelem:
Ft/hó
TAJ szám:
Telefonszám:

Házastárs / élettárs adatai:

Név:
Születési név:
Szül. hely:
Anyja neve:
Állampolgárság:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Családi állapot:
Jövedelem:
Ft/hó
TAJ szám:

Kérelmezem, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a hozzá kapcsolódó intézkedésekről szóló 16/2023. (VI.23.) önkormányzati rendelete alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 100 %-os átvállalását biztosítani szíveskedjenek 50 l vegyes hulladékra.

   

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy körülményeim az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 a) az ingatlant, vagy önálló lakást egyedül, vagy házastársammal egy háztartásban használom és életkorom, vagy kettőnk átlagéletkora a 70. évet meghaladja és

 b) egy főre jutó jövedelmem(ünk) a mindenkori szociális vetítési alap 300 %-át nem haladja meg.

   

Tudomásul veszem, hogy a közszolgáltatási díj átvállalása esetén, jogszerűségének ellenőrzése alkalmával személyazonosságom és a fent említett ingatlan/önálló lakrész használatára vonatkozó jogosultság igazolása szükséges.

 

Tudomásul veszem, hogy a körülményeimben bekövetkezett változást 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál.

_

 

 Kérelemhez csatolandó igazolások:

· Egyedi bekötés esetén a vevőkódot igazoló - szolgáltató által ingatlanhasználónak küldött - számla (nem csekk) bemutatása

· Jövedelemigazolás (a kérelem benyújtását megelőző hónapról) vagy nyugdíjszelvény, vagy pénzintézeti igazolás,

· Nyugdíjösszesítő

Melléklet feltöltése.

Dokumentumonkénti max. méret: 5 MB (formátum lehet: zip, jpg, png, gif, doc, xls, pdf, txt, rtf)

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező