BEJELENTÉS

Az illeték mértéke

-    Bejelentés: 3.000,-Ft

-    Adatváltozás: illetékmentes

 Az eljárási illeték Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Zrt-nél vezetett 11732002-15724540 számú fizetési számlájára fizethető meg.

Adatváltozás esetén a szolgáltató nevén és címén kívül csak a megváltozott adatokat kell beírni!

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A – 64/D. §-ai, valamint a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az üzletszerűen folytatni kívánt ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az alábbiak szerint bejelentem: 

A szolgáltató

neve:
cégjegyzék száma / egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:

Közreműködő tag, vagy alkalmazott*

neve:
ingatlanügynöki nyilvántartásba vételi száma:
A szolgáltatás során használni kívánt nyelv/ek megjelölése:
Adószám/adóazonosító jel:

Csatolandó iratok:

• a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét és (ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban)

• az állami adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét igazolnia kell.

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező